Felhasználói feltételek

Designlakás portál felhasználói feltételei és adatvédelmi irányelvei

Szabályaink eredete

Portálunk használatának feltételeit az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait, valamint adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalások alapján határoztuk meg.

Adatvédelem

A designlakás.hu portál minden felhasználója számára biztosítja szolgáltatásait, a felhasználó egyének nemzetiségére, lakóhelyére való tekintet nélkül, akiknek jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartja személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Üzemeltető

Az adatkezelő és adatfeldolgozó neve: Zigi-Impex Kft.

Naplózott információk

Oldalaink statisztikát gyűjtő komponense automatikusan regisztrálja felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát.
Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra, az adatok 14 nap elteltével automatikusan törlődnek. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Cookie-k

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag felhasználói kényelmi funkciókat szolgálnak, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.

A designlakas.hu portálon megadott személyes adatok

Céges és egyéni regisztrációs szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrálnia kell magát. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
A felhasználók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről. Kérésre tájékoztatást adunk az érintettnek a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az impresszumban található email-címre kell eljuttatni, amire 7 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Linkek
Oldalunk számos olyan internetes kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet.
Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Zigi-Impex Kft. nem vállal felelősséget.